Kategori arşivi: h

hipotezin reddi

(Alm. Ablehnung der Hypothese, f; Fr. rejet de l’hypothèse, m; İng. rejection of hypothesis) endst. Hipotez ile bağdaşmayan ve yanlış olduğunu ima eden anlamlı düzeyde gözlem olması nedeniyle hipotezin kullanılamayacağına kanaat getirilmesi.

hipotezin kabulü

(Alm. Annahme der Hypothese, f; Fr. acceptation de l’hypothèse, f; İng. acceptance of hypothesis) endst. Gözlemlerin hipotezi anlamlı bir düzeyde desteklemesi ve karşı çıkmaması nedeniyle hipotezin kullanılabilir olduğuna kanaat getirilmesi.

hipotez

(Alm. Hypothese, f; Fr. hypothèse; İng. hypothesis) endst. Doğruluğu istatistiksel sınama, kanıtlanma, gözlemlerle vb. ile ortaya çıkarılan sav, denence.

Hesse matrisi

(Alm. Hesse-Matrix, f; Fr. hessienne, f; matrice hessienne, f; İng. Hessian matrix) endst. Bir fonksiyona ait ikinci dereceden kısmi türevlerin oluşturduğu ve fonksiyonun matrisin hesaplandığı noktada kıvrımını ifade eden matris.

hedefe yönelik programlama

(Alm. Zielprogrammierung, f; Fr. programmation par définition de l’objectif; İng. goal directed programming; goal programming) endst. Birden fazla amaç için belirlenen hedef değerleri sağlayan veya mümkün olduğunca onlara yaklaşan çözümü bulmaya çalışan eniyileme yöntemi.

hesaplama döngüsü

(Alm. Iteration, f; Fr. itération, f; İng. iteration) endst. Zor matematiksel problemlerin çözümünde sonuca adım adım yaklaşmak üzere, her bir döngünün sonucunu bir sonraki döngüye girdi olarak besleyerek yürütülen işlemler döngüsünün her bir uygulanışı, iterasyon.

hedef stok düzeyi

(Alm. Targetbestand, m; Fr. niveau de stock cible, m; İng. target stock level) endst. Bir ürün ya da parça için elde tutulmak istenen stok miktarı, örneğin bir çevrim döneminde gelen tüm istemi karşılayabilecek stok düzeyi olabilir.