Kategori arşivi: g

gruplandırma

(Alm. Clustering, n; Fr. groupement, m; İng. clustering) ist. Bir hiyerarşiye göre aynı seviyede bulunan, bir ya da birden fazla ölçüte göre benzerlikleri olan farklı nesnelerin, grubu temsil eden daha üst seviyedeki bir nesneyi oluşturacak şekilde bir araya getirilmesi; eşanlam: topaklandırma. [1]

Kümeleme işlemi temel olarak; sabit disklerdeki  işlenebilir alanları artıran, işletim sisteminin mantıksal yapılarıdır. [2]

Gruplandırma, sistemin kullanıcılara olan uygunluğunu, toplam performansını ve arızalara ve bileşen arızalarına genel olarak tolerans kazandırdığı yapılardır.[3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCmeleme

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/cluster.html

gradyan vektörü

(Alm. Gradientvektor, m; Fr. vecteur gradient, m; İng. gradient vector) endst. Çok boyutlu fonksiyonlarda bir noktada hesaplandığında, o noktada fonksiyon değerinin en yüksek artışının gerçekleştiği yönü gösteren vektör.

grup dinamikleri

(Alm. Gruppendynamik, f; Fr. dynamique de groupe, f; İng. group dynamics) endst. Sosyal bir grup içerisinde veya sosyal gruplar arasında gerçekleşen davranışsal ve psikolojik süreçler bütünü.

gözlemci yanlılığı

(Alm. Beobachterbias, m; Beobachtungsbias, n; Fr. biais de l’observateur, m; subjectivisme de l’observateur, m; İng. observer bias) endst. Gözlemcinin, verileri kendi beklentilerine uyacak biçimde yanlış yorumlama ya da çarpıtma eğilimi.

gözetim

(Alm. Überwachung, f; Fr. surveillance, f; İng. monitoring; surveillance) endst. Bir varlığın, koruma, yönetim ve yönlendirme açısından davranışlarının, hareketlerinin ve konumunun gözlemlenmesi ve izlenmesi.

götürücü

(endst. konveyör) (Alm. Förderer, m; Fließband, n; Förderband, n; Fr. convoyeur, m; transporteur, m; İng. conveyor) endst. Dökme malzemelerin, paketlerin ya da iş parçalarının taşınmasında makaralar yardımıyla sürekli dönen ve bir kayış ve zincir gibi taşıma yüzeylerinin kullanıldığı mekanik düzenek; eşanlam: ileteç.

gözlem birimi

(Alm. Beobachtungseinheit, f; Fr. unité d’observation, f; İng. observation unit; statistical unit) endst. Verilerin toplandığı ve istatistiklerin derlendiği, ev halkı, şirket, faaliyet tipi gibi birimler.