Kategori arşivi: f

fırsat irdelemesi

(Alm. Opportunitätstudium, n; Fr. étude d’opportunité, f; İng. opportunity study) endst. Yeni gelişen bir pazarın, bir ürünün, geliştirilen bir projenin sağlayabileceği ticari kazanımları, bunun için gereken yatırımları öngörebilmek için hızla yapılan kısa çalışma.

fırsat eşitliği

(Alm. Chancegleichheit, f; Fr. égalité des chances, f; İng. equal opportunity) endst. Tüm çalışanların, cinsiyet, yaş, ırk, milliyet, din, cinsel tercih veya engelliliklerinden bağımsız olarak adil ve eşit davranış gördükleri bir ortamın güvence altına alınmış olması.

Fechner yasası

(Alm. Fechners Gesetz, n; Fr. loi de Fechner, f; İng. Fechner’s law) endst. Fiziksel bir uyaranın neden olduğu psikolojik hissin, fiziksel uyaran şiddetinin logaritmasına bağlı olarak arttığını ifade eden kural.

fazla mesai

(Alm. Überstunden, f; Fr. heures supplémentaires, pl; İng. overtime) endst. Olağan çalışma saatleri dışında yapılan ve karşılığında genellikle daha yüksek saat ücreti ödenen çalışma, ek mesai. [1]

Bir çalışanın normal çalışma süresinin ötesinde çalıştığı süreyi belirtir.[2]

Bir işçi veya çalışan tarafından; şirket kuralları, iş sözleşmesi, tüzük veya birlik (toplu) sözleşmesiyle tanımlanan temel bir iş gününün (genellikle günde 8 saat, haftada 5 gün) üzerinde yapılan çalışma. [3]

[1]:http://tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Overtime

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/overtime.html

 

fabrika tasarımı

(Alm. Anlagenkonzeption, f; Fr. études et plans des installations, pl; İng. plant design) endst. Yapılacak üretime göre bir fabrikanın yerinin, üretim sürecinin, hammadde gereklerinin belirlenmesinden yapılacak binalara, buralara yerleştirilecek donatıma, uygulanacak ölçüm ve denetim sürecine dek ayrıntılara ilişkin çalışmaların tümü.

faiz oranı

1. (Alm. Zinssatz, m; Fr. taux d’intérêt, m; İng. interest rate) endst. Belirli bir dönem içinde anaparanın kazandırmış olduğu yüzde payı. 2. (Alm. Zinsrate, f; Zinssatz, m; Fr. taux d’intérêt, m; İng. interest rate; rate of interest) tar. Faiz miktarının belirlenmesi için paranın çarpıldığı belirli bir yüzde değer.

faiz

(Alm. Zins, m; Fr. intérêt, m; İng. interest) 1. endst. Belirli bir dönem içinde anaparanın kazandırmış olduğu pay, ürem. 2. tar. Paranın bir başkası tarafından kullanım kirası, ürem.

faaliyet

(Alm. Aktivität, f; Fr. activité, f; İng. activity) endst. Bir projede zaman ve özkaynak tüketen, başı ve sonu tanımlı, belirli bir süre alan iş bütünü, aktivite, etkinlik.

fabrika yenileme

(Alm. Anlagenreorganisierung, f; Fr. remodelage des installations, m; İng. plant revamp) endst. Fabrikanın daha verimli çalışmasını sağlamak için yapılan geniş kapsamlı bakım, onarım ve iyileştirme çalışması.