Kategori arşivi: f

Frankfurt düzlemi

(Alm. Frankfurter Horizontale, f; Frankfurter Horizontalebene, f; Fr. plan de Francfort, m; plan orbito-auditif, m; İng. Frankfurt horizontal; Frankfurt plane) endst. Yaklaşık kulak deliği ile göz çukurunun en alt noktasından geçen doğru ile belirlenen başı konumlandırmada kullanılan standart düzlem.

fonksiyonlar arası takım

(endst. çapraz fonksiyonel takım; endst. işlevler arası takım) (Alm. funktionsübergreifendes Teams; Fr. équipe interfonctionnelle; İng. cross-functional team) endst. Araştırma-geliştirme, üretim, satış, pazarlama, finans gibi çeşitli fonksiyonel alanlarda çalışan bireylerin bir araya gelerek ortak bir amaca ulaşmak için birlikte çalıştığı takım; genellikle yeni ürün geliştirme takımları bu şekilde oluşturulur.

fiziksel çevre

(Alm. physikalische Umgebung; Fr. environnement physique, m; İng. physical environment) endst. Bir ekonomik faaliyetin yapıldığı ortamdaki nem, sıcaklık, gürültü, aydınlatma, mekanik titreşimler ve zararlı maddeler gibi insan sağlığını ve iş verimliliğini etkileyen unsurlar.

fiziksel ergonomi

(Alm. physikalische Ergonomie; Fr. ergonomie physique, f; İng. physical ergonomics) endst. İnsanla sistemin diğer öğeleri arasındaki etkileşimlerin insanın anatomik, antropometrik, fizyolojik ve biyomekanik gibi fiziksel özelliklerine uyumluluğu ile ilgili ergonominin ana dallarından biri.

fiyatlandırma stratejisi

(Alm. Preisstrategie, f; Fr. stratégie de tarification, f; İng. pricing strategy) endst. Pazarın ve ekonominin eğilimi, müşteri talepleri, rakiplerin fiyatları ve ürünlerin özellikleri dikkate alındığında mal ve hizmetlerin eniyi fiyatlandırması ile ilgili etkinliklerin tasarlanması, gerçekleştirilmesi, çözümlenmesi ve kontrolü için oluşturulmuş ilkeler bütünü.

fiyat teklifi

1. (Alm. Angebotsabgabe, f; Offerte, f; Fr. offre d’achat, f; İng. submission of bid; submitting an offer) endst. Bir mal ya da hizmeti satmak ya da satın almak için karşı tarafa yapılan bağlayıcı öneri. 2. (Alm. Angebotsangabe, f; Fr. offre, f; proposition, f; İng. bidding; contractor’s bid; contractor’s proposal) inş. Bir hizmet ya da ürün sağlayıcısının sözleşmede tanımlanan işi belirli bir fiyatla yapma önerisi.