Kategori arşivi: Endüstri

ağ diyagramı

(Alm. Graphzeichnen, n; Netzwerkdiagramm, n; Fr. tracé de graphes, m; İng. drawing of a graph; network diagram) endst. Bilgiyi görselleştirmek amacıyla geometrik çizge kuramından da yararlanarak geliştirilen ve düğüm noktaları ve bunlar arasındaki bağlantıları gösteren ayrıtlardan oluşan ağ yapısındaki çizim.

açık yenileşim

(Alm. offene Innovation; Fr. innovation distribuée; innovation ouverte; İng. open innovation) endst. Bilgi ve düşüncelerin bilinçli olarak firma içinden dışarıya ve firma dışından içeriye akışını sağlayarak firma içi yenileşimi arttırmak ve bu yenileşimin dışarıda da kullanımı için pazarı genişletmeye dayalı yenilikçilik yaklaşımı.

(Alm. Netz, n; Netzwerk, n; Fr. réseau, m; İng. network) 1. blşm. Bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurabildikleri yapı. 2. endst. Birbirleri ile belirli bir amaç veya konu çerçevesinde ilişkili birey veya gruplardan oluşan yapı. 3. müh. 1. Enerji dağıtım ağı örneğinde olduğu gibi birçok nokta ve bunlar arasındaki bağlantılarla gösterilebilen bir sisteme ilişkin yapı. 2. (Alm. Netz, n; Fr. filet, m; İng. net) Kale ağı, balık ağı örneklerinde olduğu gibi iplik, sicim, tel vb. ince malzemeden kafes biçiminde yapılmış örgü. 3. (Alm. Netzwerk, n; Fr. réseau, m; İng. network) Ulaşım ve iletişim gibi alanlarda yöre, ülke, ya da dünya çapında her yerine yaygınlaştırılmış bağlantı yolları sistemi.

aday çözüm

(Alm. Lösungskandidat, m; Fr. solution candidate, f; İng. candidate solution) endst. Matematiksel programlama problemlerinde, verilen tüm kısıtları sağlayan ve amacı kolay ve hızlı elde edilebilen bir çözüm oluşturarak optimizasyon problemini hızlandırmak olan çözümlerden biri.

ABC mal ve değer sınıflandırma yöntemi

(Alm. ABC Ordnungsverfahren des Lagerbestandes, n; Fr. méthode de classification d’inventaire ABC, f; İng. ABC inventory classification method) endst. Bir işletmenin para, mal ve varlıklarının yıllık toplam cirosuna katkısı en yüksekten en düşüğe doğru sıralandığında, Pareto kuralı kullanılarak, A sınıfındaki ürünlerin çeşit olarak küçük, toplam değer olarak yüksek, B sınıfındaki ürünlerin çeşit ve toplam değer olarak orta düzeyde, C sınıfındaki ürünlerin ise çeşit olarak en fazla, toplam değer olarak en düşük düzeyde olmak üzere üç kategoriye ayrılması uygulaması.