Kategori arşivi: e

eklem düğümü

(Alm. Gelenkpunkt, m; Schnittknoten, m; Fr. sommet d’articulation, m; İng. articulation point; cut-vertex; separating vertex) endst. Kaldırıldığı zaman çizgeyi bağlantısız hale getiren düğüm, kesi düğümü.

e-ticaret

(Alm. E-business; elektronischer Handel; Fr. commerce électronique, m; e-commerce, m; affaires électroniques, pl; İng. e-business; electronic business; electronic commerce; Internet commerce) endst. Gereken tüm müşteri hizmetlerinin yanında malların sunuş ve satışı gibi etkinliklerin de internet gibi bir bilişim ağı üzerinde gerçekleştiği ticaret şekli; eşanlam: elektronik ticaret.