Kategori arşivi: e

en dik tırmanış yöntemi

(Alm. Methode des steilsten Anstiegs, f; Fr. méthode de plus grande montée, f; İng. steepest ascent method) endst. Kısıtsız doğrusal olmayan maksimum problemini çözmek için kullanılan, amaç fonksiyonunun en hızlı arttığı yöne doğru arama yapan sayısal çözüm yöntemi.

en dik iniş yöntemi

(endst. gradyan iniş yöntemi) (Alm. Maximalsteigungsmethode, f; Gradientenverhafren, n; Fr. méthode de plus grande pente, f; İng. steepest descent method) endst. Kısıtsız doğrusal olmayan minimum problemini çözmek için kullanılan, amaç fonksiyonunun en hızlı azaldığı yöne doğru arama yapan sayısal çözüm yöntemi, gradyan iniş yöntemi.

elle montaj

(Alm. manuelle Montage; Fr. assemblage manuel, m; İng. manual assembly) endst. Bir montaj hattında, bileşen ekleme operasyonunun işgören tarafından yapıldığı montaj türü.

elleçleme

(Alm. Fördertechnik, f; Handhabung, f; Fr. manutention, f; İng. handling) endst. Hammadde, yarı ürün ya da ürünlerin, imalat, dağıtım, tüketim ve yeniden kazanım sırasında elle ya da mekanik olarak taşınması ya da hareket ettirilmesi, stoklanması, kontrol edilmesi ve korunması. [1]

Malzemelerin veya malların kısa mesafelerde boşaltılması, geri paketlenmesi, paketlenmesi taşınması gibi koordinasyon ve birleştirme işlemleri. [2]

Malların veya malzemelerin depolama alanı içinde yüklenmesi, boşaltılması, paletlenmesi ve paletten indirilmesi gibi kısa mesafeli hareketleri. [3]

Elleçleme, bir binanın sınırları içinde veya bina ile nakil aracı arasında kısa mesafeli hareketleri kapsar. Manuel, yarı otomatik ve otomatik ekipmanları geniş bir şekilde kullanır ve malzemelerin imalat, depolama, dağıtım, tüketim ve elden çıkarım aşamalarında korunması, depolanması ve kontrolünü göz önünde bulundurur. Elleçleme, malzemenin şeklini, formunu ve dış görüşünü değiştirerek biçim avantajı sağlayan imalattan farklı olarak, kullanım, depolama ve malzemenin kontrolü yoluyla zaman ve yer yaratmak için kullanılır. [4]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/handling.html

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/materials-handling.html

[4]:https://en.wikipedia.org/wiki/Material_handling

 

elle malzeme elleçleme

(Alm. manuelle Materialhandlung, f; Fr. manutention manuelle, f; manutention à bras, f; İng. manual handling of loads; manual material handling) endst. Yük kaldırma-indirme, itme-çekme, tutma ve taşıma gibi işlerin beden gücü ile gerçekleştirimi, manuel malzeme elleçleme.

elektronik kanban

(endst. elektronik durum kanbanı) (Alm. elektronisches Kanban-System; Fr. kanban électronique, m; İng. e-kanban; electronic kanban) endst. Genel olarak tedarikçilerin daha hızlı ve gerçek zamanlı

elektromiyografi

(Alm. Elektromyographie, f; Fr. électromyographie, f; İng. electromyography; EMG) endst. Ergonomide kas yorgunluğu ve uygulanan kas kuvvet seviyelerini ölçmede kullanılan, iskelet kaslarının ürettiği elektrik sinyallerini kaydetme ve değerlendirme tekniği.