Kategori arşivi: e

en erken bitiş zamanı

(Alm. frühester Termin für ein Ereignis; Fr. date de réalisation au plus tôt, f; İng. earliest event time) endst. Proje yönetiminde kullanılan kritik yol yönteminde bir iş adımının en erken bitirilebileceği zaman. [1]

En erken olay zamanı algoritması, ağdaki her olayın (i) meydana gelebileceği en erken olası zamanı, E (i) hesaplar. En erken etkinlik süreleri, bir olayın hemen öncesindeki her bir etkinlik için en erken başlangıç zamanlarının maksimumu artı etkinlik süreleri olarak hesaplanır. Her aktivite (i, j) için en erken başlangıç zamanı, bir önceki olay E (i) için mümkün olan en erken zamana eşittir:   [2]

Her bir etkinlik için (i, j) en erken başlangıç zamanı, önceki olay E(i) için mümkün olan en erken zamana eşittir.

ES(i, j) = E(i ) [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://pmbook.ce.cmu.edu/10_Fundamental_Scheduling_Procedures.html

[3]: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.8239&rep=rep1&type=pdf

en geç başlama zamanı

(Alm. späteste Anfangzeit, f; Fr. temps de début au plus tard, m; İng. latest start time) endst. Kendisinden sonra gelen tüm faaliyetlerin proje bitimini geciktirmeden en geç başlaması koşuluyla bir faaliyetin başlayabileceği en geç zaman.

en geç bitiş zamanı

(Alm. spätester Termin für ein Ereignis; Fr. date de réalisation au plus tard, f; İng. latest event time) endst. Proje yönetiminde kullanılan kritik yol yönteminde bir iş adımının projenin bitiş zamanını geciktirmeden en geç bitirilebileceği zaman.

en düşük maliyetli akış problemi

(Alm. Minimum-Cost Flow Problem; Fr. problème de flot à coût minimum, m; İng. flow at minimum cost problem; minimum-cost flow problem) endst. Her bir ayrıttan bir ünite akış göndermenin maliyetinin verildiği bir ağda, kaynak düğümünden yutak düğümüne istenen miktarda, en büyük ya da değil, akışın en düşük toplam maliyetle gönderilme problemi.

en düşük stok düzeyi

(Alm. Mindestbestand, m; Fr. niveau de stock minimum, m; İng. minimum stock level) endst. Herhangi bir anda tüketim hızı, tedarik süresi ve hizmet düzeyi gibi ölçütlerin de göz önüne alınmasıyla hesaplanan, bir malzeme, ara ürün veya ürüne ait elde bulundurulması gereken en az stok miktarı.

en düşük birim maliyetli sipariş

(Alm. gleitende wirtschaftliche Losgröße, f; Fr. méthode du moindre coût unitaire; İng. least unit cost ordering) endst. Bir üretim ve/veya tedarik sisteminde, sipariş verme ve stok bulundurma maliyetleri esas alınarak hesaplanan toplam maliyetin toplam gereksinimi karşılayan sipariş miktarına bölünmesiyle elde edilen birim maliyetinin en düşük olduğu sayıda döneme ait gereksinim toplamını karşılayan parti büyüklüğünü belirleme yöntemi.