Kategori arşivi: d

dağıtılmış karar verme

(Alm. verteilte Entscheidung; Fr. prise de décision répartie, f; İng. decentralized decision making; distributed decision making) endst. Karar verme yetkisinin merkezi bir noktaya bağlı olması yerine, işletmenin değişik birim ve coğrafyalarına dağıtılmış olması.

dal sınır ağacı

(Alm. Verzweigen-und-Begrenzen Entscheidungsbaum, m; Fr. arbre de séparation et d’évaluation, m; İng. branch-and-bound tree) endst. Dal sınır algoritmasının uygulanması sırasında oluşturulan tüm alt problemlerin birbirine dallar ile bağlı düğümlerle gösterilerek görselleştirildiği veri yapısı.

dağıtım özkaynakları planlaması

(Alm. Distributionsbedarfsplanung-II, f; Fr. planification des ressources de distribution, f; İng. Distribution Resources Planning; DRP II) endst. Dağıtım merkezlerinin istemlerinin belirlenip, bu istemlerin üretim ve malzeme planlama sistemlerinin girdisi olarak kullanılması ile tedarik zincirinde şirkete doğru stok seviyelerini minimuma indirerek bitmiş ürünün dağıtımının planlanması.

dağıtım gereklilik planlaması

(Alm. Distributionsbedarfsplanung, f; Fr. planification des besoins de distribution, f; İng. Distribution Requirements Planning; DRP) endst. Bir işletmenin dağıtım merkezlerindeki stok istemlerinin zaman evreli sipariş noktası yaklaşımına göre belirlenmesi.

dağıtım kanalı

(Alm. Verteilungskanal, m; Fr. canal de distribution, m; circuit de distribution, m; İng. distribution channel) endst. Hammaddenin üreticiye, ara ürünün bir üreticiden bir diğer üreticiye ve bitmiş ürünün son kullanıcıya ulaştırılmasını sağlayan tüm ara birimler ve ulaştırma seçeneklerinden herhangi biri. [1]

Mallar ve hizmetler, satıcıdan tüketiciye doğrudur. Bu ürünlerin ödemeleri ise tüketiciden satıcıya doğrudur. Bir dağıtım kanalı, satıcıdan müşteriye yapılan doğrudan bir işlem kadar kısa olabilir veya toptancılar, distribütörler, acenteler ve perakendeciler gibi yol boyunca birbirine bağlı aracılar şeklinde olabilir. Her aracı bir fiyatlandırma noktasında ürünü alır ve son alıcıya ulaşıncaya dek bir sonraki yüksek fiyat noktasına çeker. Örneğin kahve; çiftçi, ihracatçı, ithalatçı, distribütör ve perakendeci içeren bir kanaldan geçmeden önce tüketiciye ulaşmaz. [2]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/distribution-channel.html

dağıtılmış depo

(Alm. dezentralisiertes Lagerhaus; Fr. entreposage décentralisé; İng. decentralized warehouse) endst. 1. Çok katmanlı dağıtım sistemlerinde, doğrudan müşteriye cevap veren ve üst katmanlardaki depolardan beslenen dağıtım merkezi. 2. İşletmelerde,

dağılımdan bağımsız test

(Alm. verteilungsfreier Test; Fr. test indépendant de la distribution, m; İng. distribution-free test; non-parametric test) endst. Bir istatistiksel denenceyi test etmek için kullanılan ve test edilen değişkenlerin olasılık dağılımları ile ilgili hiçbir varsayımın yapılmadığı test, parametrik olmayan test.