Kategori arşivi: d

dolaylı maliyet

(Alm. indirekte Kosten; Fr. charges indirectes, pl; coûts indirects, pl; İng. indirect cost) endst. Bir işletmede veya özel olarak bir projede bir ürün ya da hizmet ile doğrudan ilişkilendirilemeyen, bakım, reklam, vergiler, güvenlik ve personel gideri gibi kalemleri içine alan maliyet.

doğrusal programlama

(Alm. lineare Programmierung; Linearprogrammierung, f; Fr. programmation linéaire, f; İng. linear optimization; linear programming) endst. Tüm kısıtların doğrusal eşitlikler ya da eşitsizlikler olarak ifade edildiği ve amaç fonksiyonunun da karar değişkenlerinin doğrusal bir fonksiyonu olduğu eniyileme problemi.

doğal zayıflıktan doğan arıza

(Alm. schwachstellenbedingter Ausfall; Fr. échec inhérent de faiblesse, m; İng. failure inherent weakness) endst. Endüstriyel bir parçanın kapasitesi dahilindeki bir stres düzeyinde kullanılmasına rağmen kendi doğasından kaynaklanan bir zayıflığından ötürü oluşan bozukluk; eşanlam: zayıflık kaynaklı bozulma.

doğrusal modelleme

(Alm. lineare Modellbildung; Fr. modélisation linéaire, f; İng. linear modeling) endst. Bir problemdeki etmenlerin ilgilenilen amacı veya çıktıyı doğrusal olarak etkilediklerini kabul ederek modelin oluşturması. [1]

İstatistikte doğrusal model terimi, bağlamına göre farklı şekillerde kullanılır. En yaygın görülen olayı, regresyon modelleri ile bağlantı halindedir ve terim sıklıkla doğrusal regresyon modeli ile eş anlamlı alınır. Ancak terim, zaman serisi analizinde de farklı bir anlamda kullanılmaktadır. Her iki durumda da ‘’doğrusal’’ tanımı, ilgili istatistik teorisinin karmaşıklığında önemli derecede azalmanın mümkün olduğu modellerin bir alt sınıfını tanımlamak için kullanılır. [2]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_model

doğrusal eniyileme problemi

(Alm. lineare Optimierungsproblem; Fr. problème d’optimisation linéaire, f; İng. linear optimization problem) endst. Hem eniyilenecek amaç fonksiyonunun hem de kısıtların doğrusal olduğu matematiksel optimum sonuç bulma problemi.

depo otomasyonu

(Alm. Lagerautomation, f; Lagerautomatisierung, f; Fr. automotisation d’ entrepôt, f; İng. warehouse automation) endst. Depolardaki ürün ve malzeme giriş ve çıkışları, anlık stok izlemesi, malzeme taşıma gibi süreçlerin çeşitli yazılım ve donanımlar yardımıyla yönetilmesi. [1]

Veri deposu otomasyonu ; kalite ve tutarlılık temin ederken veri deposu geliştirme döngülerini hızlandırma ve otomatikleştirme süreci anlamına gelir. Veri deposu otomasyonunun kaynak sistem analizinden dokümantasyona teste kadar bir veri ambarının tüm yaşam döngüsü otomasyonunu sağladığı düşünülmektedir. Verimliliği artırmaya, maliyeti düşürmeye ve genel kaliteyi artırmaya yardımcı olur. [2]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse_automation