Kategori arşivi: c

ciro

1. (Alm. Umsatzertrag, m; Fr. chiffre d’affaires, m; İng. sales revenue) endst. Bir şirketin bir yıllık etkinliklerinin sonucunda elde edilen toplam brüt iş hacmi. 2. (Alm. Geschäftsumsatz, m; Fr. chiffre de ventes, f; chiffre d’affaires, m; İng. sales; turnover) tar. Bir ticari işletmenin iş hacmi, elde edilen toplam satış hasılatı. [1]

Bir şirketin ya da iş yerinin 1 günlük, haftalık, aylık veya yıllık net olmayan kâr oranıdır. Maliyet ve masraflar düşüldükten sonra geride kalan artı miktar net kâr demektir. [2]

Belli bir dönemde bir şirketin normal faaliyetlerinde mal veya hizmet satmaktan elde edilen tutar. [3]

Dünyanın En Büyük Ciroya Sahip 5 Şirketi

Şirketler Endüstri                  Gelir(Milyar)
Exxon Mobil Corporation Petrol ve doğal gaz $482.295
Royal Dutch Shell Petrol ve doğal gaz $481.7
Walmart Perakende $469.162
Sinopec Group Petrol ve doğal gaz $441.365
BP Petrol ve doğal gaz $388.285

[4]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: https://tr.wiktionary.org/wiki/ciro

[3]: http://www.businessdictionary.com/definition/sales-revenue.html

[4]: https://tr.wikipedia.org/wiki/Gelirlerine_g%C3%B6re_en_b%C3%BCy%C3%BCk_%C5%9Firketler_listesi

Cholesky ayrıştırma yöntemi

(Alm. Cholesky Zerlegung, f; Fr. décomposition de Cholesky, f; İng. Cholesky decomposition; Cholesky factorization) endst. Simetrik bir matrisi doğrusal denklem sistemlerine çözüm bulabilmek için, alt-üçgen bir matris ve bu matrisin devriğinin çarpımı olacak şekilde ayrıştırmak için kullanılan yöntem.