Kategori arşivi: c

çift kutu sistemi

(Alm. zwei Behälter System; Fr. système à deux boîtes, m; İng. two bin system) endst. Üretim süreçlerinde ilk kutudaki malzeme tükendiğinde bu kutuya malzeme tedariki yapılana kadar üretim aksamasına yol açmayacak miktarda malzemenin ikinci kutuda bulundurulduğu stok yönetim sistemi, çift sele sistemi.

çavlan modeli

(Alm. Wasserfallmodell, n; Fr. cycle en cascade, m; İng. waterfall model) endst. Bir ürün geliştirme sürecinde kavram belirleme, isterleri saptama, tasarımlama, gerçekleştirme, test etme, kurulum gibi faaliyetlerin bu sırayı izleyerek yapılması, dolayısıyla geri dönüş ve özyinelemelere izin verilmemesi.

çevreci tasarım

(Alm. umweltfreundliches Design; Fr. conception écologique, f; écoconception, f; İng. design for the environment; ecodesign; ecological design; environmental design) endst. Herhangi bir ticari ürün geliştirirken, çevre sağlığı ve güvenliğine ilişkin konuların ürünün öngörülen yaşam döngüsü üzerine etkilerinin sistematik şekilde dikkate alındığı ürün tasarımı ve geliştirilmesi süreci, ekolojik tasarım.

çizge gömme

(Alm. Einbettung einer Graph, f; Fr. plongement d’un graphe, m; İng. graph embedding) endst. G2=(V2,E2) çizgesinin G1 =(V1,E1) çizgesine gömmesi, E2’deki her ayrıt G1’in (benzer diğer tüm yollardan farklı) bir yoluna denk gelecek şekilde V2 ’den V1’e bir eşlemdir.