Kategori arşivi: c

çift kutu sistemi

(Alm. zwei Behälter System; Fr. système à deux boîtes, m; İng. two bin system) endst. Üretim süreçlerinde ilk kutudaki malzeme tükendiğinde bu kutuya malzeme tedariki yapılana kadar üretim aksamasına yol açmayacak miktarda malzemenin ikinci kutuda bulundurulduğu stok yönetim sistemi, çift sele sistemi. [1]

Sistem, yedek gözü olan bir benzin deposuna benzetilebilir. Herhangi bir cins stok iki bölmeli bir kutuda muhafaza edilir. Birinci kutu tamamen tükendiği zaman yeni sipariş verilir. İkinci kutudaki miktar, sipariş teslim alınıncaya kadar ihtiyacı karşılayabilmelidir. Pratikliği ve sakıncaları bakımından gözle kontrol yöntemine benzer. Her iki yöntem de birim değeri düşük, küçük hacimli ve çok sayıdaki stok kalemlerinin kontrolünde kullanılır. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/tr/

[2]:http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Stok%20Y%C3%B6netimi.pdf

çizgelerin Kartezyen çarpımı

(Alm. kartesisches Graphenprodukt, n; Fr. produit cartésien des graphes; İng. Cartesian graph product) endst. G1=(V1,E1) ve G2=(V2,E2) çizgelerini alıp, düğüm kümesi Vve V2’nin Kartezyen çarpımı olan ve (u1u2) ve (v1v2) düğümleri ancak ve ancak u1v1, ve u2 v2’ye bir ayrıtla bağlıysa, ya da  u2 = v2  ve u1 v1’e bir ayrıtla bağlıysa bağlı olan bir H çizgesi oluşturan işlem.

çavlan modeli

(Alm. Wasserfallmodell, n; Fr. cycle en cascade, m; İng. waterfall model) endst. Bir ürün geliştirme sürecinde kavram belirleme, isterleri saptama, tasarımlama, gerçekleştirme, test etme, kurulum gibi faaliyetlerin bu sırayı izleyerek yapılması, dolayısıyla geri dönüş ve özyinelemelere izin verilmemesi.

çevreci tasarım

(Alm. umweltfreundliches Design; Fr. conception écologique, f; écoconception, f; İng. design for the environment; ecodesign; ecological design; environmental design) endst. Herhangi bir ticari ürün geliştirirken, çevre sağlığı ve güvenliğine ilişkin konuların ürünün öngörülen yaşam döngüsü üzerine etkilerinin sistematik şekilde dikkate alındığı ürün tasarımı ve geliştirilmesi süreci, ekolojik tasarım.

çizge gömme

(Alm. Einbettung einer Graph, f; Fr. plongement d’un graphe, m; İng. graph embedding) endst. G2=(V2,E2) çizgesinin G1 =(V1,E1) çizgesine gömmesi, E2’deki her ayrıt G1’in (benzer diğer tüm yollardan farklı) bir yoluna denk gelecek şekilde V2 ’den V1’e bir eşlemdir.

çerçeveleme etkisi

(Alm. Einrahmungseffekt, m; Fr. effet d’encadrement, m; İng. framing effect) endst. Psikolojide, bir bilginin sunum şekline bağlı olarak insanlarda algılama ve karar verme sürecinin etkilendiğini belirten sav. [1]

Zihin aynı durumların farklı sunumları ile kıyaslama referans noktaları değiştirilerek yanıltılabilir veya yönlendirilebilir. Bu nedenle karar verme durumlarında seçenekler sunuluş biçimlerine bağlı olarak bakış açılarımızı değiştirecektir. Bu durum çerçeveleme etkisi olarak ifade edilir. [2]

İnsanların bir sorunun gösteriliş şekline göre farklı cevaplar verdiği bir sezgisel yanlılık örneğidir. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/tr/

[2]:http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/49858/34864/06.hafta_davranışsal_karar.pdf

[3]:http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi (Effects of behavioral immune system on risk taking: The case of framing effect,BARIŞ SEVİ,2017)