Kategori arşivi: c

çizge çarpımı

(Alm. Graphenprodukt, n; Fr. produit de graphes; İng. graph product) endst. G1=(V1,E1) ve G2=(V2,E2) çizgelerini alıp, düğüm kümesi Vve V2’nin Kartezyen çarpımı olan ve (u1u2) ve (v1v2) düğümleri ancak ve ancak u1u2v1vdüğümleri belli özellikleri sağladığında bağlı olan bir H çizgesi oluşturan işlem.

çok dönemli iş çizelgeleme

(Alm. multiperiodische Arbeitsplanung; Fr. plan de travail multipériode, m; İng. multiperiod work scheduling) endst. Karar vericinin zaman içinde birden çok noktada karar verdiği ya da varolan durumda verilen kararların gelecekte verilecek kararları etkilediği iş çizelgeleme.

çizgenin kertesi

(Alm. Rang eines Graphs, m; Fr. rang d’un graphe, m; İng. graph rank; rank of a graph) endst. Bir çizgenin düğüm sayısından bağlantılı bileşen sayısını çıkararak elde edilen sayı, çizgenin rankı.

çok değişkenli kontrol diyagramı

(Alm. multivariate Qualitätsregelkarte, f; Fr. carte de contrôle multivariée, f; İng. multivariate control chart) endst. Hotelling T2 istatistiğine dayanarak birden fazla değişkene ait ortalama ve yayılımların özetlendiği kontrol diyagramı, Shewhart diyagramı.

çok dönemli finans modeli

(Alm. multiperiodisches Finanzmodell; multiperiodische Finanzmodelle, f; Fr. modèle financier multipériode, m; modèles financiers multipériodes, pl; İng. multiperiod financial model; multiperiod financial models) endst. Karar vericinin zaman içinde birden çok noktada karar verdiği ya da bulunulan durumda verilen kararların gelecekte verilecek kararları etkilediği, dinamik finans modelleri.

çok amaçlı karar verme

(Alm. multikriterielle Entscheidung, f; Fr. prise de décision multi-objectif, f; prise de décision multiobjective, f; İng. decision making with multiple objectives; multicriteria decision making; multiobjective decision making) endst. Karar problemlerinde birden çok kriterin veya amacın aynı anda iyileştirilmesi üzerine kurulu yaklaşım.