Kategori arşivi: b

birleşik örneklem

(Alm. Mischprobe, f; Fr. échantillon composite, m; İng. composite sample) 1. çevr. Örneklenecek ortamdaki değişkenliği daha iyi temsil edecek bir örnek toplamak amacıyla, belirlenmiş zaman aralıklarında su, atıksu ya da havadan alınan anlık örneklerin tek bir kapta toplanması ile oluşturulan deney örneklemi; eşanlam: kompozit numune, birleşik örnek. 2. endst. Kalite kontrolde, örneklemlerin farklı üretim partilerinden alınmış ve her birini, miktarını orantılı bir şekilde temsil eden örneklem; eşanlam: kompozit örneklem.

birikimsel travma hastalıkları

(Alm. RSI-Syndrom, n; Fr. lésions dues aux mouvements répétitifs, pl; microtraumatismes répétés, pl; İng. cumulative trauma disorders; overexertion injuries; overuse disorders; repetitive motion disorder; repetitive strain disorder; repetitive strain injuries) endst. Tekrarlanan biyomekanik ve fizyolojik stresler sonucu çok sayıda küçücük yaralanmaların zaman içinde yavaş yavaş birikimi ile ortaya çıkan, karpal tünel sendromu gibi kas-iskelet sistemi hastalıkları.

birleşik maliyet

(Alm. gekoppelte Herstellungskosten, pl; Fr. coût commun, m; İng. joint cost) endst. Ürünlerin geliştirme sürecinde, iki ya da daha farklı ürün olarak ayrışmadan önceki geliştirme sürecindeki maliyet; örneğin, mısır gevreği ve şurup olarak iki farklı ürün haline getirilecek mısırın ayrışma noktasına kadarki yetiştirme maliyeti.

bilgisayar kontrollü tezgah

(Alm. CNC-Maschine, f; Fr. machine à commande numérique par calculateur, f; İng. CNC machine; computerized numerically controlled machine) endst. Talaşlı imalatta kullanılan elektronik kontrol mekanizmaları ve bir programlama dili yardımı ile programlanabilen ve kontrol edilebilen makina türü, sayısal kontrollü tezgah.

bilgisayar destekli mühendislik

(Alm. rechnerunterstützte Entwicklung; Fr. ingénierie assistée par ordinateur; İng. CAE; computer-aided engineering) endst. Matematiksel problemlerin çözümü, süreç kontrolü, sayısal denetim, karmaşık ve uzun hesaplamaların yürütümünde bilgisayardan yararlanarak yapılan mühendislik çalışması.