Kategori arşivi: a

ayrıt çizgesi

(Alm. Kantengraph, m; Linie-Graph, m; Fr. graphe de ligne, m; İng. edge graph; line graph) endst. Bir G çizgesi verildiğinde, L(G) simgesi ile gösterilen, L(G)’nin düğümleri G’nin ayrıtlarını gösterdiği, ancak ve ancak G’deki ilgili ayrıtlar bir düğüm paylaştıklarında L(G)’nin de bu iki düğümünün arasında bir ayrıta sahip olduğu çizge. [1]

Grafik teorisinin matematik disiplininde, yönlendirilmemiş bir G grafiğinin çizgi grafiği, G kenarları arasındaki bitişiklikleri temsil eden başka bir grafik L (G) ‘dir.

Örnek: Aşağıdaki şekillerde grafik (sol, mavi köşeli) ve çizgi grafiği (sağ, yeşil noktalar) gösterilmektedir. Çizgi grafiğinin her bir köşesi, orijinal grafiğin ilgili kenarının uç noktaları çifti ile etiketlendirilerek gösterilir. Örneğin, sağdaki yeşil köşe 1.3, mavi köşe noktaları 1 ve 3 arasındaki soldaki kenara karşılık gelir. Yeşil köşe 1,3, diğer üç yeşil köşeye bitişiktir: 1,4 ve 1,2( bitiş noktasını 1 mavi grafiğinde paylaşan kenarlara) ve 4,3 (mavi grafiğe uç nokta 3’ü paylaşan bir kenara karşılık gelir). [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Line_graph

azalan bakiyeler amortismanı

(Alm. degressive Abschreibung; Fr. amortissement des soldes dégressifs, m; İng. declining balance depreciation; reducing balance depreciation) endst. Sabit bir amortisman oranının, varlığın defter değerine uygulanması. [1]

Bir sermaye varlığının, defter değerinin (alış fiyatı – birikmiş amortisman) sabit bir yüzde oranı ile indirildiği amortisman hesaplama yöntemi. Bu yöntem, bir varlığın faydalı ömrünün ilk yıllarında daha büyük amortisman tutarları ve daha sonraki yıllarda kademeli olarak daha düşük tutarlar ile sonuçlanır ve bir varlığın kullanım ömrü genel olarak aynı kaldığı durumlarda kullanılır. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/declining-balance-depreciation.html

azami talep dönemi

(Alm. Spitzennachfrageperiod; Fr. période d’appel de pointe, f; İng. peak demand period) endst. Bir kamu kuruluşunun ya da topluma hizmet veren herhangi bir sistemin en fazla hizmet talebiyle karşılaştığı dönem.

ayrıt kaplamı

(Alm. Kanteüberdeckung, f; Fr. couverture d’arêtes, f; İng. edge cover) endst. Bir çizgede, tüm düğümleri içindeki ayrıtlardan en azından birini uç düğümü olarak içeren ayrıtlar kümesi, ayrıt örtüsü.

azalan bozulma oranı

(Alm. abnehmende Ausfallrate; Fr. taux de défaillance décroissant, m; İng. decreasing failure rate) endst. Mühendislik ürünlerinin ya da bileşenlerinin genelde alıştırma döneminden sonra, zamanla giderek azalan arızalanma oranı.

ayrıt kapasitesi

(Alm. Bogenkapazität, f; Fr. capacité d’un arc, f; İng. arc capacity) endst. Akışların ele alındığı çizge modellerinde, bir ayrıtın taşıyabileceği en büyük akış miktarı, kiriş kapasitesi.