bilgisayar destekli imalat

(Alm. rechnerunterstützte Fertigung; Fr. fabrication assistée par ordinateur; İng. CAM; computer-aided manufacturing) endst. Bilişim desteğinin ürünün tasarımından son nitelik denetimine kadar sürdüğü, programlanabilir imalat ve kontrol düzenlerinin kullanıldığı teknik. [1]

Bilgisayar destekli imalat (CAM), iş takımlarının üretiminde takım tezgahlarını ve ilgili parçaları kontrol etmek için kullanılan bir yazılımdır. CAM için tek tanım bu değildir, ancak en yaygın olanıdır: CAM; planlama, yönetim, taşıma ve depolama da dahil olmak üzere bir üretim tesisinin tüm operasyonlarına yardımcı olması için bir bilgisayar kullanımı olarak da adlandırılabilir.

Birincil amacı; daha hızlı bir üretim süreci oluşturmak ve daha hassas boyutlar ve malzeme tutarlılığı ile bileşenleri ve aletleri oluşturmaktır. Bazı durumlarda, enerji tüketimini düşürürken aynı anda yalnızca gereken miktarda hammadde kullanır (böylece atıkları en aza indirir).

CAM, bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bazen bilgisayar destekli mühendisliğin (CAE) sonrasında gelir. CAD’de üretilen ve CAE’de doğrulanan model, daha sonra takım tezgahını kontrol eden CAM yazılımına girilebilir. CAM, nesneleri yaratmak için birçok okulda bilgisayar destekli tasarım (CAD) ile kullanılır. [2]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_manufacturing

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*