bileşik faiz dönemi

(Alm. Zinseszinsperiode, f; Fr. période de calcul de l’intérêt, f; İng. compounding period) endst. Bileşik faizin uygulanacağı zaman dilimi.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*