bileşik değer çarpanı

(Alm. Zinswert für Zeitraum, n; Fr. valeur composée; valeur finale; İng. compound amount factor) endst. Şimdiki zamandaki tek bir nakit akışının ya da düzgün ödemelerin gelecek değerinin bulunması için kullanılan ve iskonto oranı ile iskonto edilen dönem sayısını içeren çarpan. [1]

Tek ödeme bileşik değer çarpanının prosedürü, n periyottan sonra belirli bir faiz oranındaki (i), mevcut bir toplam para P’ye eşdeğer olan, bir gelecek paranın toplamı F’yi bulur.

F  =  P(1 + i)n

P ve F arasındaki ilişkinin grafik gösterimi aşağıda gösterilmiştir.

Örnek: 5.0000 $’lık bir toplam para bir proje hesabına yatırılır ve orada 15 yıl boyunca faiz kazanmak için bırakılır. Yıllık faiz oranı 12% ise, 15 yıl sonra bileşik değer aşağıda gösterildiği gibi hesaplanabilir:

F  =  $5,000(1 + 0.12)15

             F  =  $27,367.85                     [2]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://ef.engr.utk.edu/ef402-2005-08/engineering_economy/engreco.pdf

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*