beş büyük faktör modeli

(endst. beş etmen modeli) (Alm. Fünf-Faktoren-Modell, n; Fr. modèle des cinq grands facteurs, m; İng. the big five factors model) endst. Kişilik özelliklerinin; açıklık, dürüstlük, dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal denge olmak üzere beş boyutu olduğunu öne süren, kişiliğin değerlendirilmesinde kullanılan model.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*