beleşe yemek yok kuralı

(İng. no-free lunch theorem) endst.  Eniyileme kuramında, genelgeçer bir eniyileme stratejisinin olamayacağını, eğer bir eniyileme stratejisi daha iyi sonuç veriyorsa yapısının probleme özgü kılınmasından kaynaklandığını savlayan kural. [1]

Herhangi bir durum için var olan optimizasyon (eniyileme) tekniğinin o durum için en iyi teknik olmadığını belirten teoremdir. Beleşe yemek yok teoremi, her problem için en iyi derecede çalışan bir eniyileme modelinin olmadığını ifade eder. Bir problem için var olan model varsayımı başka bir problem için geçerli olmayabilir. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://Wolpert, D.H., Macready, W.G. (1997), “No Free Lunch Theorems for Optimization,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation 1, 67

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*