Bayes istatistiği

(Alm. Bayes-Statistik, f; Fr. statistique Bayésienne, f; İng. Bayesian statistics) ist. Bayes denklemi yardımıyla parametrelerin önsel olasılıklarını ve yeni gözlemleri içeren olabilirliğini kullanarak sonsal olasılıkların ve parametrelerin dağılımının hesaplanması.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*