baskınlık

(Alm. Dominanz, f; Fr. dominance, f; İng. dominance) 1. endst. Karar kuramında, bir seçeneğin tüm ölçütler altında diğer seçenekleri değerlendirme dışı bırakacak kadar daha üstün ve daha uygun olması durumu; eşanlam: başatlık. 2. tar. Heterozigot bireylerde bir alelin belirlediği fenotipin ortaya çıkması hali; eşanlam: dominantlık.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*