başabaşlık diyagramı

(Alm. Rentabilitätsdiagramm, n; Fr. graphique de rentabilité; İng. break-even chart; breakeven graph) endst. Satış hasılatı, değişken maliyet, sabit maliyet değerlerinin düşey eksende ve satış miktarının yatay eksende gösterildiği ve kârın sıfır olduğu satış miktarını ya da fiyatını gösteren diyagram. [1]

Başabaş noktası; sabit maliyetlerin, değişken maliyetlerin, toplam maliyetlerin ve toplam gelirin çıktı düzeyiyle nasıl değiştiğini gösteren bir grafik çizerek hesaplanabilir.

İşte kompakt disk üreten bir firmanın örneğini kullanarak bir başabaş noktasını nasıl çözebileceğinize bakalım.Firmanın maliyetlerini aşağıdaki gibi varsayabilirsiniz.

Sabit giderler: £ 10.000. Değişken maliyetler: birim başına 2.00 £

Önce, yatay (x) ekseninde çıktılar (birimler) ve dikey (y) ekseninde maliyetler ve gelir olan bir grafik oluşturursunuz. Bunun üzerine, yatay bir sabit maliyet hattı çizebilirsiniz (sabit maliyetler çıktılarla birlikte değişmediğinden yatay konumdadır).

Ardından, bu noktadan, toplam maliyet hattı olacak bir değişken maliyet hattı çizersiniz. Bunun nedeni, sabit maliyetin değişken maliyete eklenmesinin toplam maliyeti vermesidir.

Değişken maliyeti hesaplamak için, birim x sayı başına değişken maliyet çarparsınız. Bu örnekte, birim başına değişken maliyetin £ 2 ve 2.000 birim = £ 4,000 olduğunu varsayabilirsiniz.

Bunu yaptıktan sonra toplam gelir hattını hazırlamaya hazırsınız. Bunu yapmak için, çarpım işlemi yaparsınız:

Satış fiyatı x adet sayısı (çıktı)

Satış fiyatı £ 6 ise ve 2.000 parça imal edilecekse hesaplama şu şekildedir:

£ 6 x 2,000 = 12.000 £ toplam gelir

Toplam gelir hattının toplam maliyet hattını geçtiği yer bozukluktur (maliyetler ve gelir aynıdır). Bu noktanın altındaki her şey zararına üretilir ve onun üstündeki her şey kâr ile üretilir. [2]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/business/finance/profitabilityrev2.shtml

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*