banka kredisi

(Alm. Kredit, m; Fr. crédit, m; crédit bancaire, m; İng. bank credit; bank loan) endst. Bankadan, ileride faizi ile birlikte geri ödenmek üzere, gösterilen teminatlar karşılığında ödünç alınabilecek parasal tutar. [1]

Banka kredisi, bir kişi veya şirketin bir bankacılık kurumundan aldığı toplam kredi tutarıdır. Finansal kurumların bir şahıs veya işletmeye sunduğu fon miktarıdır. Bir işletme ya da şahsın banka kredisi, borç alanın geri ödeme gücüne ve bankacılık kurumundaki mevcut toplam kredi miktarına bağlıdır.[2]

Bir bankanın bir birey, firma veya kuruluşa nakit olarak sağladığı borçlanma kapasitesidir. [3]

Banka kredisi ile alakalı olarak; 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun “Genel kredi sınırları, iştiraklere, ortaklara ve mensuplara kredi” kenar başlığını taşıyan 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasında şu hükme yer verilmiştir:                 “Bir bankanın vereceği nakdi krediler ile teminat mektupları, kefaletler, aval, ciro ve kabuller gibi gayrı nakdi krediler, satın alacağı tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette vereceği ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdi krediler ve gayrı nakdi kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu kanun uygulamasında kredi sayılır.”[4]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.investopedia.com/terms/b/bank-credit.asp

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/bank-credit.html

[4]:https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRxX5NbvVau-AtDTe2ak_q8TPKivL-7FcKIyYUoTZs9TP8-u5WZD68qD

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*