bağlanım katsayısı

(Alm. Regressionskoeffizient, f; Fr. coefficient de régression, m; İng. regression coefficient; regression weight; slope coefficient) endst. Bir bağlanım eşitliğinde bağımsız değişkenin kendi birimindeki birim değişimin bağımlı değişkende yarattığı kendi birimindeki değişimi kestirmeye yarayan katsayılardan her biri, regresyon katsayısı.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*