bağımsız küme

(Alm. stabile Menge; Fr. ensemble indépendant; ensemble stable, m; İng. independent set; stable set) endst. Bir çizgede, hiç bir düğüm ikilisi bitişik olmayan bir düğüm altkümesi.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*