bağımsız değişken

(Alm. unabhängige Variable; Fr. variable independante, f; İng. independent variable; predictor variable) endst. Bir matematiksel fonksiyonda bağımlı değişkenin aldığı değerin hesaplanmasında kullanılan ve diğer değişkenlerin değerlerine bağlı olarak değişmeyen değişken. [1]

Bağımlı bir değişken olarak adlandırılan başka bir faktör veya fenomene neden olan veya etkileyen bir faktör veya fenomen.

Örneğin gelir, başka bir değişken tüketimine neden olan ve etkileyen bağımsız bir değişkendir. Bir matematiksel denklem veya modelde bağımsız değişken, değeri verilen değişkendir. Bir deneyde, bağımlı değişkenin davranışı üzerine etkisi araştırılan kontrollü koşuldur (sistematik bir şekilde değiştirilmesine izin verilir). Kontrollü değişken, açıklayıcı değişken veya tahmini değişken olarak da adlandırılır. [2]

Bağımsız bir değişken, üzerinde kontrolünüz olan değişken, seçebileceğiniz ve üzerinde çalışabileceğiniz şeydir. Genellikle bağımlı değişkeni etkileyeceğini düşündüğünüz şey olur. Bazı durumlarda, bağımsız değişkeni işleyemezsiniz. Zaten var olan ve sabit olan bir şey olabilir, başka bir şeyi nasıl etkilediğini, renk, tür, zaman gibi bağımlı değişkene göre değerlendirmek istersiniz.

Örnek: Stresin insanlardaki kalp atış hızını nasıl etkilediği ile ilgileniyorsunuz. Bağımsız değişkeniniz stres ve bağımlı değişken kalp atış hızı olacaktır. İnsan deneklerindeki stres seviyelerini doğrudan idare edebilir ve bu stres düzeylerinin kalp atış hızını nasıl değiştirdiğini ölçebilirsiniz. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/independent-variable.html

[3]:https://www.ncsu.edu/labwrite/po/independentvar.htm

 

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*