bağımlı talep

(Alm. abhängige Nachfrage; Fr. demande dépendante, f; İng. dependent demand) endst. Ürün hiyerarşisinde alt bileşenlere olan talebin hiyerarşide üst düzeylerdeki ürünlerin talebine bağımlı olarak gerçekleşmesi, üst düzeylerdeki talebin ise alt bileşenlerin elde bulunmaması durumunda karşılanamaması, bağımlı istem. [1]

Başka bir öğeye (daha yüksek seviye veya ana öğe olarak adlandırılan) ihtiyaç duyuluncaya kadar gerçekleşmeyen öğe talebi (alt seviye veya alt öğe olarak adlandırılan). Ayrıca, üst seviye veya ana öğeye yönelik talep, ancak alt seviye veya alt öğeler mevcut olduğunda karşılanabilir. [2]

Bir imalat planı yaptıysak, o plana uygun son ürünleri üretebilmemiz için gerekli alt parçalara olan ihtiyaç: bağımlı talep. [3]

[1]:http://tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/dependent-demand.html

[3]:http://ninova.itu.edu.tr/tr/dersler/makina-fakultesi/996/iml-335/ekkaynaklar?g405587

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*