bağımlı sınırlı değişken

(Alm. beschränkte abhängige Variable; Fr. variable dépendante limitée, m; İng. limited dependent variable) endst. Alacağı değerler belirli aralıklarda olması gereken bağımlı değişken; örneğin, olasılık değeri [0, 1] aralığında, ekonometride ücret değeri pozitif eksende olmak zorundadır.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*