bağımlı değişken

1. (Alm. abhängige Variable; Fr. variable dépendante; İng. dependent variable; predictive variable) endst. Bağlanım çözümlemesinde, aldığı değerlerdeki değişim, bir ya da birden çok bağımsız değişken tarafından açıklanabilen değişken. 2. (Alm. abhängige Variable; Fr. variable dépendante; İng. dependent variable) endst. Bir deneyde, kontrol edilebilen değişkenlerin aldıkları değerler bilindiğinde alacağı değerin gözlemlendiği değişken. [1]

Bağımsız değişken olarak adlandırılan, ilişkili bir faktör veya fenomenin etkisi ile değiştirilen bir faktör veya fenomen. Örneğin; tüketim bağımlı bir değişkendir; çünkü başka bir değişkenden kaynaklanır ve etkilenir: gelir. Bir matematiksel denklemde veya modelde bağımlı değişken, değeri o denklem veya model tarafından belirlenecek olan değişkendir. Bir deneyde, kontrollü koşullar (organize bir biçimde değiştirilmesine izin verilen koşullar) altında davranışları incelenen değişkendir. [2]

Bağımlı bir değişken, denemede ölçtüğünüz ve deney sırasında etkilenen değerdir. Bağımlı değişken, bağımsız değişkene tepki verir. Bağımsız değişkene “bağımlı” olduğundan bağımlı denir. Bilimsel bir deneyde, bağımsız değişken olmadan bağımlı bir değişkene sahip olamazsınız.

Örnek: Stresin insanlardaki kalp atış hızını nasıl etkilediği ile ilgileniyorsunuz. Bağımsız değişkeniniz stres ve bağımlı değişken kalp atış hızı olacaktır. İnsan deneklerindeki stres seviyelerini doğrudan idare edebilir ve bu stres düzeylerinin kalp atış hızını nasıl değiştirdiğini ölçebilirsiniz. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/dependent-variable.html

[3]: https://www.ncsu.edu/labwrite/po/dependentvar.htm

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*