azalan bakiyeler amortismanı

(Alm. degressive Abschreibung; Fr. amortissement des soldes dégressifs, m; İng. declining balance depreciation; reducing balance depreciation) endst. Sabit bir amortisman oranının, varlığın defter değerine uygulanması. [1]

Bir sermaye varlığının, defter değerinin (alış fiyatı – birikmiş amortisman) sabit bir yüzde oranı ile indirildiği amortisman hesaplama yöntemi. Bu yöntem, bir varlığın faydalı ömrünün ilk yıllarında daha büyük amortisman tutarları ve daha sonraki yıllarda kademeli olarak daha düşük tutarlar ile sonuçlanır ve bir varlığın kullanım ömrü genel olarak aynı kaldığı durumlarda kullanılır. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/declining-balance-depreciation.html

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*