ayrıt çizgesi

(Alm. Kantengraph, m; Linie-Graph, m; Fr. graphe de ligne, m; İng. edge graph; line graph) endst. Bir G çizgesi verildiğinde, L(G) simgesi ile gösterilen, L(G)’nin düğümleri G’nin ayrıtlarını gösterdiği, ancak ve ancak G’deki ilgili ayrıtlar bir düğüm paylaştıklarında L(G)’nin de bu iki düğümünün arasında bir ayrıta sahip olduğu çizge. [1]

Grafik teorisinin matematik disiplininde, yönlendirilmemiş bir G grafiğinin çizgi grafiği, G kenarları arasındaki bitişiklikleri temsil eden başka bir grafik L (G) ‘dir.

Örnek: Aşağıdaki şekillerde grafik (sol, mavi köşeli) ve çizgi grafiği (sağ, yeşil noktalar) gösterilmektedir. Çizgi grafiğinin her bir köşesi, orijinal grafiğin ilgili kenarının uç noktaları çifti ile etiketlendirilerek gösterilir. Örneğin, sağdaki yeşil köşe 1.3, mavi köşe noktaları 1 ve 3 arasındaki soldaki kenara karşılık gelir. Yeşil köşe 1,3, diğer üç yeşil köşeye bitişiktir: 1,4 ve 1,2( bitiş noktasını 1 mavi grafiğinde paylaşan kenarlara) ve 4,3 (mavi grafiğe uç nokta 3’ü paylaşan bir kenara karşılık gelir). [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Line_graph

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*