ayrıştırma ilkesi

(Alm. Separationsprinzip, m; Fr. principe de décomposition, m; İng. decomposition principle) endst. Bir matematiksel programın özel yapılı bir bölümünü kalan kısımdan ayırmak amacıyla, iki veya daha çok değişken ve ilgili kısıtlar kümesine ayrıştırma.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*