Ömer Faruk Kayıran tarafından yazılmış tüm yazılar

ürün ailesi

(Alm. Produktfamilie, f; Produktgruppe, f; Produktlinie, f; Fr. familie de produits, f; ligne de produits, f; İng. product family; product line) endst. 1. Aynı firma tarafından üretilen birbiriyle yakın ilişkili ürünlerin oluşturduğu ürün grubu, ürün dizisi. 2. Ortak bir ürün platformundan çıkan, ortak birçok parçaya ve montaj şekline sahip olan ürünlerin oluşturduğu grup, ürün dizisi. [1]

Ortak bir ürün platformundan türetilmiş ürünler grubu. Bu mal veya hizmetler benzer veya aynı üretim süreçleri kullanır, benzer fiziksel özelliklere sahiptirler ve müşteri segmentlerini, dağıtım kanallarını, fiyatlama yöntemlerini, promosyon kampanyalarını ve pazarlama karmasının diğer öğelerini paylaşabilirler. Bir aileden oluşan ürünler genellikle paket olarak fiyatlandırılır ve indirime uğrar. Çeşitli ürün aileleri bir ürün portföyü oluşturmaktadır. Ürün grubu veya ürün hattı (yelpazesi) olarak da adlandırılır. [2]

Tek bir şirket tarafından üretilen bir grup bağlantılı (ilgili) ürün. Şirketler için ürün ailesi yaratmak faydalıdır çünkü mevcut müşterilerin var olan bir ürüne duydukları sadakati kullanarak ek, ilgili ürünler satın almalarını sağlarlar. Ürün aileleri, benzer fakat farklı gereksinimleri karşılayan bir dizi ürün sunarak şirketlerin yeni müşteri çekmesine de olanak sağlar. Müşteriler, yeni bir ürün seçerken mevcut bir markayla yaptıkları olumlu deneyime güvenebildikleri için ürün ailelerinden yararlanırlar. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/product-family.html

[3]:http://www.investopedia.com/terms/p/product-family.asp