İsmet Berkant Bora tarafından yazılmış tüm yazılar

sevkiyat

(Alm. Beförderung, f; Lieferung, f; Fr. expédition, f; İng. shipment) endst. Ürünün pazara veya diğer üretim tesislerine gönderilmesi için yapılan taşıma, yükleme, tartım, sayım, paketleme, faturalama ve sigortalama gibi belgeleme işlemlerini içeren çalışmaların tamamı. [1]

Konteynerlerin, paketlerin veya parçaların sayısına bakılmaksızın tek bir taşıma senedi veya hava yolu faturasının belirlediği şartlar çerçevesinde taşınan yük. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/shipment.html

rekabet incelemesi

(Alm. Wettbewerbsanalyse, f; Fr. analyse concurrentielle; İng. competitive analysis) endst. Rakip kuruluşların ürünlerinin, hizmetlerinin ve süreçlerinin birbirleri arasındaki farklılıkları anlamak için yapılan inceleme. [1]

Bir firmanın performansı ile rakip şirketlerin performansı arasındaki farkın değerlendirilmesi ve fark yaratabilecek faktörlerin tespiti ve incelenmesi. [2]

 Pazarlamada ve stratejik yönetimde rakip analizi, mevcut ve potansiyel rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin bir değerlendirmesidir. Bu analiz fırsatları ve tehditleri tanımlamak için hem ofansif hem de savunmacı bir stratejik bağlam sağlar. Profilleme, ilgili tüm rakip analiz kaynaklarını etkin ve etkili bir strateji oluşturma, uygulama, izleme ve ayarlamanın desteklenmesinde tek bir çerçevede birleştirir.

Rakip analizi, şirket stratejisinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Çoğu firmanın bu tür analizleri sistematik bir şekilde yeterli yapmadığı savunulmaktadır. Bunun yerine, birçok işletme “gayri resmi izlenimler, varsayımlar ve her yöneticinin sürekli olarak aldığı, rakipler hakkındaki bilgi çerezleri elde edilen sezgi” ile çalışıyor. Sonuç olarak geleneksel çevresel tarama birçok firmayı, güçlü rakip analizi eksikliğinden dolayı tehlikeli rekabetçi kör noktaları riskine sokmaktadır. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/competitive-analysis.html

[3]:https://en.wikipedia.org/wiki/Competitor_analysis

beceriye dayalı ücret sistemi

(Alm. erfolgsabhängige Lohnung; Fr. salariat basé sur les compétences, m; İng. ability-based wage system) endst. İşgörenin yaptığı işte gösterdiği becerileri dikkate alan ücret sistemi. [1]

Çalışanlara, elde ettikleri iş becerileri sayısına göre ödeme yapıldığı ücretlendirme sistemidir. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/skill-based-pay.html

bedensel güç

(Alm. Menschenkraft, f; Fr. puissance musculaire humaine, f; İng. human power) endst. Bir insan bedeninin ürettiği ve yaklaşık 75 Watt’a karşılık gelen güç birimi. [1]

Belirli bir iş veya görev için kişi tarafından harcanan güçtür. [2]

Çalışan veya iş/hizmet için uygun olan kişi sayısı. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/manpower.html

[3]:https://en.oxforddictionaries.com/definition/manpower