BAHADIR KAYA tarafından yazılmış tüm yazılar

zorlanma

(Alm. Anstrengung, f; Fr. effort, m; İng. effort; strain) endst. Fiziksel veya zihinsel yüklenmenin bir kişinin vücudu veya zihni üzerindeki algılanan etkisi.

zihinsel yorgunluk

(Alm. geistige Ermüdung; Fr. fatigue nerveuse; İng. mental fatigue) endst. Zihinsel çalışma ya da dış etkenlere bağlı olarak zihinsel faaliyetlerin yavaşlaması ya da zihinsel faaliyetlerde öznel zorlanma algısı.

zihinsel iş yükü

(Alm. mentale Belastung; Fr. charge de travail mental, f; İng. mental work load) endst. 1. Çalışmanın işgören zihni üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin toplamı. 2. Bir insanın bellek, dikkat, öğrenme ve algı gibi zihinsel yetileri ile yaptığı işin zihinsel gerekleri

zihinsel ergonomi

(Alm. kognitive Ergonomie; Fr. ergonomie cognitive; İng. cognitive ergonomics) endst. İnsanla sistemin diğer öğeleri arasındaki etkileşimlerin insanın algı, bellek, bilgi işleme, muhakeme ve motor tepkisi gibi zihinsel özelliklerine uyumluluğunu irdeleyen ve zihinsel iş yükü, karar verme, insan-bilgisayar etkileşimi, insan güvenilirliği, iş stresi ve benzeri konuları ele alan

zihinsel görev

(Alm. kognitive Aufgabe; Fr. tâche cognitive; İng. cognitive task; cognitive work) endst. Algılama, hatırlama, analiz ve karar verme gibi zihinsel işlem ve süreçler içeren görev, bilişsel görev.

zihinsel iş

(Alm. Denkarbeit, f; Kopfarbeit, f; Fr. travail mental; İng. mental work) endst. Bir mal ya da hizmetin üretimi ya da tamamlanmasına yönelik harcanan zihinsel çaba ve hareketlerin tümü.

z-sınaması

(Alm. Gauss-Test, m; Fr. test z, m; İng. z-test) endst. Bir istatistiksel hipotez testinde, sıfır hipotezde kabul edilen dağılımın Gauss dağılımı olduğu durum, z testi.

zaman etüdü

(Alm. direkte Zeitstudie; Fr. chronométrage direct; étude chronométrique directe; İng. direct time study; stopwatch study; time study) endst. Bir işin yapılmasını doğrudan ve sürekli gözlemleyip kronometre gibi bir süreölçer ile işin yapılması gerektiği standart zamanı hesaplama yöntemi, kronometreli zaman etüdü, süreölçerli zaman etüdü, doğrudan zaman etüdü.