atama problemi

(Alm. Zuordnungsproblem, n; Fr. problème d’affectation, m; İng. assignment problem) endst. Toplam maliyeti enazlamak amacıyla, olası tüm eşleşmeler içerisinde,  sonlu bir kümenin (çalışanlar ya da makinalar kümesi) elemanlarının tümünün, başka bir sonlu kümenin (görevler kümesi) elemanları ile birebir eşleştirilmesi problemi.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*