aşırı talep

1. (Alm. überhöhte Nachfrage, f; Fr. excès en demande, m; İng. excess demand) endst. Bir üretim biriminin kullanılabilir kapasitesinin karşılayamadığı talep miktarı, fazla talep. 2. (Alm. Übernachfrage, f; Fr. demande excessive, f; demande excédentaire, f; excès de demande, m; İng. excess demand) tar. Piyasada üretimin sabit olduğu koşullarda, bir ürüne duyulan talebin normalin üzerine çıkması durumu, aşırı istem. [1]

Bir fiyata arzı karşılığında, bir malın veya hizmetin belirli bir fiyattan talep edilen miktarının fazla olması.[2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/excess-demand.html

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*