aşırı değişkenlik

(Alm. exzessive Variabilität; Fr. variabilité excessive, f; İng. excessive variability) endst. Üretim süreçlerinin denetiminde çoğu örneklem değerinin denetim eşiklerinin dışına çıkmamakla birlikte bu eşiklere yakın bulunması.[1]

Süreç kontrol tablosunun “algılama kuralları” nın herhangi birini tetiklediğinde (veya proses kabiliyeti düşük olduğunda) aşırı varyasyonun kaynağını belirlemek için başka faaliyetler yapılabilir. Bu ekstra etkinliklerde kullanılan araçlara şunlar dahildir: Ishikawa diyagramı, tasarlanmış deneyler ve Pareto çizelgeleri. Tasarlanan deneyler, değişim kaynaklarının göreli önemini (kuvvetini) objektif olarak ölçmek için bir araçtır. Değişiklik kaynaklarını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar; standartların geliştirilmesi, personel eğitimi, hataya karşı koruma, işlemin kendisi veya girdileri üzerindeki değişiklikleri içerebilir. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_process_control#Excessive_variations

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*