arzulanan getiri oranı

(Alm. minimale Ertragsrate; minimale Renditerate; Fr. déclaration requise; taux de revenu minimum, m; İng. minimum attractive rate of return; required return rate) endst. Bir yatırımın yapılabilir olması için kazandırması gereken en az getiri oranı, gerekli getiri oranı, cazip getiri oranı, istenen getiri oranı. [1]

İş dünyasında ve mühendislikte arzulanan getiri oranı, kısaltımı genellikle AGO veya engel oranı, bir yönetici veya şirketin projeye başlamadan önce belirlenmiş riskler ve vazgeçilen diğer projelerin fırsat maliyetleri ile kabul ettiği minimum getiri oranı.

Arzulanan getiri oranı sıklıkla, hassas getiri oranı, kıyaslama ve sermaye maliyetinin eşanlamlısı olarak kullanılır. Bu oran, tasarlanan projelerin başlangıç analizlerini yaparken kullanılır ve genellikle artan riskle beraber artış gösterir.[2]

Arzulanan getiri oranı, bireyleri veya şirketleri belirli bir güvenlik veya projeye para yatırma konusunda teşvik edecek yatırımdan kazanılacak minimum yıllık kazançtır. Arzulanan getiri oranı, hisse senedi değerleme ve kurumsal finansmanda kullanılır. Yatırımcılar arzulanan getiri oranını, paralarını nereye yatıracakları konusunda ve şirketler ise yeni bir projeyi ve işletme genişlemesini başlatmaya karar vermek konusunda kullanırlar.[3]

Bir yatırım planlamasında, finansal piyasalardaki düşük risk seviyesinde ve kolayca elde edilebilen getiri oranı ile karşılaştırılabilir, minimum kabul edilebilir getiri oranı (bir bankadaki vadeli mevduat gibi).[4]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_acceptable_rate_of_return

[3]:http://www.investopedia.com/terms/r/requiredrateofreturn.asp

[4]:http://www.businessdictionary.com/definition/required-rate-of-return.html

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*