arttıran yol

(Alm. augmentierender Pfad; Fr. chemin augmentant, m; İng. augmenting path) endst. 1. Bir çizgede bir bağımsız ayrıt kümesine göre her iki uç düğümü de doymamış olan ve üzerindeki ayrıtlardan bağımsız ayrıt kümesinde olmayanlar ile bağımsız ayrıt kümesinde olanlar yer değiştirdiği takdirde varolan kümedeki ayrıt sayısını bir arttıran almaşık yol. 2. Bir kapasite artığı ağda, kaynak noktasından yutak noktasına giden ve üzerinden ek bir akış gönderilmesi sonucu varolan akışın miktarını arttıran yol. [1]

Artan yol, artık şebekedeki bir yoldur (u1 = s, uk = t ve cf (ui, ui + 1)> 0) şeklinde gösterilebilir.Eğer ve sadece artık şebekede (Gf) arttıran yol yok ise şebeke maksimum akışdadır. [2]

Ford–Fulkerson algorithm (FFA), algoritmasına göre; kaynaktaki başlangıç düğümünden son düğüme kadar giden ve tüm kenarlarında kullanılabilir kapasiteye sahip bir yol olduğu sürece, yolların birinden akış gönderilir. Sonra başka bir yol bulunabilir vb. ve mevcut kapasiteye sahip bir yol arttıran yol olarak tanımlanır. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_network

[3]:https://en.wikipedia.org/wiki/Ford%E2%80%93Fulkerson_algorithm

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*