artık kapasite

(Alm. überschüssige Kapazität, f; Fr. capacité excédentaire, f; İng. excess capacity) endst. Bir üretim biriminin kullanılmayan kapasite miktarı, kapasite fazlası. [1]

Asıl üretimin, firma için ulaşılabilir veya optimum olan seviyenin altında olduğu durum. Bu durum genellikle ürüne olan talebin, işletmenin potansiyel olarak piyasaya sağlayabileceğinden düşük olduğu anlamına gelir. Bir şirket artık kapasiteyi, müşterilere özel bir sipariş fiyatı sunmak ve ay sonunda daha fazla satış elde etmek için kullanabilir.

Bir firmanın artık kapasitesi, ürettiği ürünlere olan talebin bir göstergesidir. Artık kapasite ayrıca müşteriler için olumlu bir durumdur çünkü tam kapasite ‘’fiyat enflasyonuna’’ yol açabilir. [2]

Marjinal maliyetin ortalama maliyetten düşük olduğu ve bundan dolayı ortalama maliyetin, çıktı arttırılarak düşürülebildiği çıktı hacmi. Artık kapasite, ortalama maliyeti minimuma düşürecek ilave çıktı miktarı ile ölçülebilir. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://www.investopedia.com/terms/e/excesscapacity.asp

[3]: http://www.businessdictionary.com/definition/excess-capacity.html

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*