artan bozulma oranı

(Alm. steigende Ausfallsrate; Fr. taux de défaillance croissante, m; İng. IFR; increasing failure rate) endst. Mühendislik ürünlerinin ya da bileşenlerinin genelde yaşlılık döneminde, zamanla giderek artan arızalanma oranı. [1]

Bozulma oranı fonksiyonu, x zamanına kadar yaşadığı bilinen parçanın bundan sonraki [x , x + m] zaman aralığında bozulma olasılığının oranını ifade eder. Belirli bir zamandan sonra ele alınan insan ömrü başka bir deyişle bir tür yaşlanma ya da tükenmenin var olduğu kitlelerdeki bireylere ait yaşam sürelerinin dağılımının da artan bozulma oranına örnek olarak gösterilebilinir. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/202/mustafa_cagatay_korkmaz_tez.pdf?sequence=1

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*