aralık kestirici

(Alm. Intervallschätzer, m; Fr. estimateur d’intervalle, m; İng. interval estimator) endst. Örnek veri kümesi yardımıyla bir anakitleye ait bilinmeyen istatistiksel bir parametrenin alabileceği değerleri bir aralık içinde belirleyen fonksiyon. [1]

İstatistikte aralık tahmini(kestirici), bilinmeyen bir popülasyon parametresinin makul değer aralıklarını hesaplamak için örnek verilerin kullanılmasıdır; bu tek bir değer veren nokta tahmininden farklıdır. [2]

İstatistik ana bilim dalında, aralık tahmini örneklem verisi kullanarak bir değeri bilinmeyen anakütle parametresi için mümkün bulunan (veya doğru olma olasılığı yüksek) değerleri bir aralık halinde hesaplama işlemidir. Tahmin aralığı için kestirim aralığı terimi de kullanılmaktadır.Böylece aralık tahmini özellikle çıkarımsal istatistik ve bu konular içinde tahmin etmeve parametrik istatistik alanlarında önemli bir yer almaktadır. [3]

Örneğin büyük bir parti maldan rassal çekilmiş parçaların %10’unun  kusurlu olduğu tahmini yapılmış olsun. Aralık tahmininde gerçek kusurlu oranının %5 ile %15 ya da %8 ile %12 gibi iki değer arasında olmasından ne kadar emin olabiliriz sorusuna cevap aranır.Aralık tahmini bilinmeyen parametreye ilişkin belirsizliği açık olarak yansıtır. [4]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Interval_estimation

[3]:https://tr.wikipedia.org/wiki/Aral%C4%B1k_tahmini

[4]:http://www.yildiz.edu.tr/~tastan/teaching/araliktahmini_slides.pdf

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*