aralık çizgesi

(Alm. Intervalgraph, m; Fr. graphe d’intervalle, m; İng. interval graph) endst. Bir çizgi üzerinde verilen aralıkların her birine denk gelen bir düğüm içeren ve iki düğümü ancak ve ancak ilgili aralıklar kesişiyorsa birbirine ayrıtla bağlı olan çizge. [1]

Grafik teorisine göre aralık çizgesi,gerçek çizgi üzerinde bir aralıklar ailesinin kesişme çizgesidir. Ailedeki her aralık için bir köşe ve kesişen aralıklara karşılık gelen her köşe çifti arasında bir kenar vardır. [2]

Bir “aralık çizgesi(grafiği) “, bir çizgi üzerinde kesişen aralıkları gösteren grafiktir. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Interval_graph

[3]:http://www.polymtl.ca/pub/sites/lagrapheur/docs/en/documents/NotesChap3.pdf

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*