araç rotalama problemi

(Alm. Tourenplanung, f; Fr. problème de tournées de véhicules, m; İng. vehicle routing problem) endst. Bir ya da birden fazla depodan coğrafi olarak dağılmış birçok noktaya optimal dağıtım yolunun bulunması problemi. [1]

Araç yönlendirme sorunu (VRP), “belirli bir müşteri grubuna ulaşmak için bir aracın en uygun güzergah seti nedir” sorusunu soran kombinatoryal bir optimizasyon ve tamsayı programlama problemidir. Bilinen seyir satıcısı sorununu (Travelling Saleseman Probem-TSP) genelleştirir. İlk olarak 1959’da George Dantzig ve John Ramser tarafından bir makalede ortaya çıkmış,  ilk algoritmik yaklaşımın petrol teslimatlarına yazılmış ve uygulanmıştır. Genellikle, merkezi bir depoda bulunan malları, bu tür mallar için emir veren müşterilere teslim etmek bağlamında. VRP’nin amacı, toplam rota maliyetini en aza indirmektir. 1964’te Clarke ve Wright, Dantzig ve Ramser’ın tasarruf algoritması olarak adlandırılan etkili ve hırslı yaklaşımını kullanarak yaklaşımı geliştirdiler.

En uygun çözümü belirlemek, kombinatoryal optimizasyonda NP-zor* problemi olduğundan, optimal olarak çözülebilecek problemlerin boyutu sınırlıdır. Ticari çözümcüler bu nedenle çözmek zorunda oldukları gerçek dünya VRP’lerinin boyut ve sıklıkları nedeniyle sezgileri kullanmaya eğilimlidir. [2]

*: https://tr.wikipedia.org/wiki/NP_(karmaşıklık)

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_routing_problem#cite_note-toth-2

 

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*