analitik ağ süreci

(Alm. analytischer Netzwerkprozess; Fr. processus de réseau analytique, m; İng. analytical network process; ANP) endst. Ölçütler ve seçenekler arası iç ve dış bağımlılıklar ile geribeslemeleri değerlendirebilen, ikili kıyaslamalar ile ölçütlerin ve seçeneklerin ağırlıklarını belirleyen, çok amaçlı karar verme problemlerinin çözümünde kullanılan bir analitik karar verme yöntemi.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*