anakütle bağlanım doğrusu

(Alm. Regressionsgerade der Grundgesamtheit, f; Fr. droite de regression de la population, f; İng. population regression line) endst. İstatistiksel veri analizinde, açıklayıcı değişkenlerin sabit değerleri için bağımlı değişkenlerin koşullu ortalamalarını bağlayan doğru.

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*