ana üretim çizelgeleme

(Alm. Produktionsprogrammplanung, f; Fr. PDP; plan directeur de production, m; İng. master production scheduling; MPS) endst. Yapılan talep tahminleri doğrultusunda, şirketin hangi ürünü, hangi tarihlerde ve hangi miktarda üreteceğini belirten, orta dönemli üretim çizelgesi hazırlama çalışması. [1]

Ana Üretim Çizelgesi(MPS),  imalat, personel, envanter gibi her bir dönemde üretilen malların bir planıdır. Genellikle her bir ürünün, ne zaman ve ne kadar talep edileceği planın olduğu imalatla alakalıdır. Bu plan; üretimi optimize etmek, tıkanıklıkları belirlemek, ihtiyaçları ve tamamlanan malları öngörmek için önemli süreçleri, parçaları ve diğer kaynakları ölçer. [2]

Ana Üretim Programı(MPS), şirketin üretim yapmak için ne tür beklentilerinin olduğunun ifadesidir. Ana Üretim Programı(MPS), satış tahminleri, üretim tahmini, müşteri siparişleri, yönetim politikaları, malzeme ve kapasite yeterliliği ölçütleri çerçevesinde şirketin hangi ürünü, hangi miktarda ve hangi tarihte üreteceğini belirten üretim programıdır.[3]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Master_production_schedule

[3]: http://ninova.itu.edu.tr/tr/dersler/makina-fakultesi/996/iml-335/ekkaynaklar?g405590

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*