amortisman payı

(Alm. Abschreibungsbetrag, m; Fr. déduction d’amortissement, f; İng. depreciation allowance) endst. Yıpranma ve kullanımdan dolayı bir malın değerindeki düşmeyi yansıtan indirim miktarı. [1]

Varlığın ömrü boyunca alınan tutar. [2]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/allowance-for-depreciation.html

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*